Registratieplicht ex artikel 7a Waadi niet in strijd met vrij verkeer van diensten, maar Beleidsregels Boeteoplegging Waadi wellicht niet langer houdbaar!

Zoals de overheid het zo mooi omschrijft: "Het doel van de registratieplicht uit artikel 7a (Waadi, red.) is immers de verhoging van de transparantie van de markt, de versterking van het zelfreinigend vermogen van de branche en de versterking van het toezicht en handhaving op uitzendondernemingen (…)"

Uitzendbeding tijdens ziekte: geen einde dienstverband!

In de flexbranche is het al jaren gebruikelijk – en partijen weten niet beter dan – dat een overeenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt. Dit is echter niet langer vanzelfsprekend.

Wat is een ‘redelijke vergoeding’ in het kader van de WAADI?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever uitzendkrachten niet langer wil inlenen, maar rechtstreeks in dienst wil nemen. De opdrachtgever ziet zich alsdan vaak geconfronteerd met een (forse) ‘redelijke vergoeding’. Een geschil tussen een uitzendbureau en de opdrachtgever over de vergoeding voor een overgenomen uitzendkracht is recent aan het Gerechtshof voorgelegd.

New notification requirement for foreign workers in the Netherlands

The Dutch authorities have introduced an essential change that will apply to foreign employers posting foreign workers in the Netherlands from 1 March 2020. As of this date, foreign service providers are required to submit a notification with the Dutch social security authorities (SVB) for each foreign worker who will be posted to work in the Netherlands.