Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Als opdrachtgever wilt u uiteraard claims van uw ingeleende arbeidskrachten voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door toezicht te houden op andere ondernemingen in de keten.

In dat kader kunnen Pellicaan Advocaten en Mazars u bijstaan met een onderzoek naar alle risico's op het terrein van (eventuele) loonvorderingen die zouden kunnen ontstaan bij uw opdrachtnemers naar aanleiding van de Wet aanpak schijnconstructies.