Opdrachtgever

Organisaties maken in toenemende mate gebruik van flexibele of externe arbeid; er worden uitzendkrachten ingehuurd, zzp’ers ingezet en werkzaamheden uitbesteed aan
onderaannemers.

Externe arbeid voorziet in een behoefte aan flexibiliteit, maar gaat gepaard met de nodige risico’s. Denk hierbij aan naheffingen of aansprakelijkstellingen van de Belastingdienst, loonvorderingen van uitzendkrachten, onbetrouwbare of
te dure inhuur en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens of de Inspectie SZW. Het is daarom belangrijk om zaken te doen met betrouwbare partijen, heldere overeenkomsten met hen te sluiten en de geleverde diensten periodiek te monitoren.

Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. hebben meerdere expertises
gecombineerd om u integraal te kunnen adviseren omtrent uw inhuurproces. Wij adviseren u over de te maken contractuele afspraken, de benodigde vastlegging van (persoons)gegevens en controleren of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Zo weet u zeker dat u zaken doet met betrouwbare partijen en krijgt u grip op uw inhuurproces.

Bent u benieuwd wat Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. in dat kader voor u kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze Flexrecht-specialisten.


Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

Registratieplicht ex artikel 7a Waadi niet in strijd met vrij verkeer van diensten, maar Beleidsregels Boeteoplegging Waadi wellicht niet langer houdbaar!

Zoals de overheid het zo mooi omschrijft: "Het doel van de registratieplicht uit artikel 7a (Waadi, red.) is immers de verhoging van de transparantie van de markt, de versterking van het zelfreinigend vermogen van de branche en de versterking van het toezicht en handhaving op uitzendondernemingen (…)"

Uitzendbeding tijdens ziekte: geen einde dienstverband!

In de flexbranche is het al jaren gebruikelijk – en partijen weten niet beter dan – dat een overeenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt. Dit is echter niet langer vanzelfsprekend.

Wat is een ‘redelijke vergoeding’ in het kader van de WAADI?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever uitzendkrachten niet langer wil inlenen, maar rechtstreeks in dienst wil nemen. De opdrachtgever ziet zich alsdan vaak geconfronteerd met een (forse) ‘redelijke vergoeding’. Een geschil tussen een uitzendbureau en de opdrachtgever over de vergoeding voor een overgenomen uitzendkracht is recent aan het Gerechtshof voorgelegd.

New notification requirement for foreign workers in the Netherlands

The Dutch authorities have introduced an essential change that will apply to foreign employers posting foreign workers in the Netherlands from 1 March 2020. As of this date, foreign service providers are required to submit a notification with the Dutch social security authorities (SVB) for each foreign worker who will be posted to work in the Netherlands.