Nieuwe Cao voor Uitzendkrachten

Op 17 november jl. is er eindelijk – na ruim een jaar – een akkoord bereikt tussen ABU en FNV/CNV Vakmensen/De Unie voor een nieuwe Cao voor Uitzendkrachten met een looptijd van 17 november 2021 tot 2 januari 2023. Hiermee krijgen de uitzendkrachten onder meer een betere rechtspositie, een betere beloning en een beter pensioen.

Update uitzendbeding tijdens ziekte: toch wel einde dienstverband!

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd inzake het werken met uitzendbedingen, aangezien Gerechtshof Den Haag destijds heeft bepaald dat het uitzendbeding niet geldig is, indien een uitzendkracht zich ziek meldt. Recent heeft Rechtbank Rotterdam echter bepaald dat een beroep op het uitzendbeding tijdens ziekte wel degelijk rechtsgeldig is, indien de opdrachtgever te kennen geeft de opdracht te eindigen.

Uitzending versus aanneming van werk c.q. een overeenkomst van opdracht (‘contracting’)? Onrechtmatige daad door profiteren van onderbetaling uitzendkrachten!

In de praktijk is er regelmatig discussie omtrent de vraag of er sprake is van uitzending of aanneming van werk c.q. een overeenkomst van opdracht (‘contracting’). Het verschil hiertussen is vooral van belang ten aanzien van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (en daarmee uiteraard ten aanzien van de toepasselijke kostprijs).

Registratieplicht ex artikel 7a Waadi niet in strijd met vrij verkeer van diensten, maar Beleidsregels Boeteoplegging Waadi wellicht niet langer houdbaar!

Zoals de overheid het zo mooi omschrijft: "Het doel van de registratieplicht uit artikel 7a (Waadi, red.) is immers de verhoging van de transparantie van de markt, de versterking van het zelfreinigend vermogen van de branche en de versterking van het toezicht en handhaving op uitzendondernemingen (…)"

Ondernemen in de flexbranche

De scherpste kostprijs én werken in overeenstemming met wet- en regelgeving. In samenwerking met Pellicaan Advocaten is dat mogelijk. In dit artikel leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Cyprusroute nog langer houdbaar? Grote kans van niet!

Het komt regelmatig voor dat een buitenlandse vennootschap wordt ‘gebruikt’ om hier of ergens anders in Europa activiteiten te verrichten, om op die manier aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Eén van die voorbeelden is het gebruiken van een Cypriotische vennootschap als ‘werkgever’, aangezien de gedachte dan veelal is dat (onder meer) geen pensioen behoeft te worden afgedragen in Nederland en dat het ook andere voordelen biedt, omdat de Cypriotische premies aanzienlijk lager zijn dan de Nederlandse sociale verzekeringspremies.