Cao’s voor Uitzendkrachten geharmoniseerd

19 juli 2019

De ABU heeft bekendgemaakt dat er vanaf 30 december 2019 sprake zal zijn van twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten. Dit betekent dat voor alle uitzendkrachten in Nederland hetzelfde regime zal gaan gelden. Hierbij is het de bedoeling dat uitzendkrachten een betere rechtspositie krijgen, meer werk- en inkomenszekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.

Aanpassing inlenersbeloning

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de inlenersbeloning wordt aangepast. Zo zullen uitzendkrachten ook aanspraak kunnen maken op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden (zoals hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, etc.). Let op: de cao wordt op dit punt reeds met ingang van 2 september 2019 aangepast. Daarnaast zullen uitzendkrachten ook aanspraak kunnen maken op reisuren, indien de arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener hierin voorziet.

Repeterende week- en dagcontracten

Wellicht nog veel belangrijker is dat repeterende week- en dagcontracten straks niet meer mogelijk zijn. Een dergelijk contract kan namelijk slechts eenmaal worden aangegaan, waarna een opvolgend contract alleen nog kan worden aangegaan voor de minimale duur van vier weken. Dit betekent uiteraard dat ook de flexibiliteit voor een groot gedeelte wegvalt.

Verdere toekomst cao's

Tot slot gaan de cao-partijen nog dit (na)jaar in gesprek over de verdere toekomst van de Cao’s voor Uitzendkrachten. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan de gemaakte protocolafspraken betreffende (onder meer) pensioen. Zo loopt er op dit moment een onderzoek – samen met StiPP – naar de effecten van het verkorten van de wachttijd.

Kortom: er staat een hoop te gebeuren in de uitzendbranche! Mocht u vragen hebben over de (nieuwe) Cao’s voor Uitzendkrachten (en de gevolgen hiervan), neem dan gerust contact met mij op.