Nieuwe Cao voor Uitzendkrachten

19 november 2021

 

Eindelijk onderhandelingsresultaat Cao voor Uitzendkrachten

Op 17 november jl. is er eindelijk – na ruim een jaar – een akkoord bereikt tussen ABU en FNV/CNV Vakmensen/De Unie voor een nieuwe Cao voor Uitzendkrachten met een looptijd van 17 november 2021 tot 2 januari 2023. Hiermee krijgen de uitzendkrachten onder meer een betere rechtspositie, een betere beloning en een beter pensioen.

Aanpassing inlenersbeloning

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de inlenersbeloning (wederom) wordt aangepast. Zo zullen uitzendkrachten ook aanspraak kunnen maken op onder meer
(i) eenmalige uitkeringen (ongeacht het doel of de reden van de uitkering, niet zijnde een periodiek repeterende uitkering), en (ii) thuiswerkvergoedingen (ongeacht of deze vrij van loonheffingen kunnen worden uitbetaald).

Let op: met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning verder uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden geldend bij de opdrachtgever.

Pensioen

Wellicht nog veel belangrijker is dat ten aanzien van pensioen de wachttijd van 26 weken per 1 januari 2022 wordt teruggebracht naar maximaal acht weken. Daarnaast wordt de pensioengrondslag aangepast naar:

  1. loon voor werknemersverzekeringen;
  2. vermeerderd met de pensioenpremie werknemer;
  3. verminderd met de fiscale bijtelling auto;
  4. vermeerderd met het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of verstrekkingen op grond van artikel 20 cao voor uitzendkrachten (uitruil van arbeidsvoorwaarden).

Rechtspositie

Echter, wellicht de belangrijkste wijziging is dat de rechtspositie van uitzendkrachten wordt verbeterd. Met ingang van 3 januari 2022 wordt Fase A namelijk beperkt tot 52 gewerkte weken (waarbij onder gewerkte weken vanaf 2 januari 2023 ook de weken worden begrepen waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt). Daarnaast wordt de maximale duur van Fase B beperkt tot drie jaar (waarbij het de bedoeling is dat dit in de toekomst verder wordt beperkt tot twee jaar).

Verdere toekomst cao

Tot slot worden er nog wat bepalingen opgenomen omtrent arbeidsmigranten (inkomenszekerheid en een redelijke periode om de huisvesting te verlaten) en omtrent onwerkbaar weer. Tevens gaan de cao-partijen nog verder in gesprek over de verdere toekomst van de Cao voor Uitzendkrachten. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’.

Kortom: er staat – zoals altijd – wederom een hoop te gebeuren in de uitzendbranche!

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de (nieuwe) Cao voor Uitzendkrachten (en de gevolgen hiervan), neem dan gerust contact op met onze flexspecialist Jeroen Belderok of een van de andere specialisten van het flexteam; zij helpen u graag verder.