Let op: nieuwe inlenersbeloning

3 september 2019

Een tijdje geleden berichtten wij u over het feit dat er vanaf 30 december 2019 sprake zou zijn van twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten. Echter, op een paar onderdelen zijn de Cao’s voor Uitzendkrachten reeds per 1 en 2 september 2019 aangepast.

Definitie inlenersbeloning

Een van de meest in het oog springende wijzigingen is dat per 2 september 2019 de definitie van de inlenersbeloning is gewijzigd. Zo kunnen uitzendkrachten vanaf deze datum ook aanspraak maken op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk).

Toeslagen

Voor zover bekend is er echter geen inleen-cao met een zogenaamde ‘hittetoeslag’. Een voorbeeld van een inleen-cao waarin is voorzien in een vuilwerk- en koudetoeslag is de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Daarnaast is een voorbeeld van een inleen-cao waarin is voorzien in een toeslag voor werken met gevaarlijke stoffen de cao Orsima (voor werknemers werkzaam in onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten). Hierin is namelijk bepaald dat de werknemer die incidenteel met behulp van daartoe voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen werkzaamheden ten aanzien van asbestsanering verricht, een asbesttoeslag ontvangt van € 1,82 per gewerkt uur in die omstandigheden.

Let op: de toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk) vormen geen uitputtende opsomming. Het is dus van belang om te inventariseren of de van toepassing zijnde inleen-cao’s – ook los van de genoemde componenten – toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden bevatten, waarop uitzendkrachten aanspraak kunnen maken. Daarnaast kunnen uitzendkrachten vanaf 30 december 2019 aanspraak maken op reisuren indien de arbeidsvoorwaardenregeling (zoals een cao) van de inlener hierin voorziet.

Repeterende week- en dagcontracten

Zoals eerder gemeld, is het vanaf 30 december 2019 niet meer mogelijk repeterende week- en dagcontracten aan te bieden. Dergelijke contracten kunnen namelijk nog slechts eenmaal worden aangegaan, waarna een opvolgend contract alleen nog kan worden aangegaan voor de minimale duur van vier weken. Dit betekent uiteraard dat ook de flexibiliteit voor een groot gedeelte wegvalt. Door de afschaffing van de vaksectoren voor de WW-premie vanaf 1 januari 2020 én de voornoemde afschaffing van de week- en dagcontracten, zal het uitzendbeding vermoedelijk weer aan populariteit gaan winnen.

Mocht u vragen hebben over de (nieuwe) Cao’s voor Uitzendkrachten (en de gevolgen hiervan), neem dan gerust contact met mij op.