Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

19 juni 2020

Op 2 juni jl. is de motie over de invoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) door de Tweede Kamer aangenomen. Beoogd is dat de regeling per 22 juni 2020 open wordt gesteld, zodat flexibele arbeidskrachten aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming voor het inkomensverlies dat zij lijden door de corona-crisis.

De TOFA-regeling zal - zoals gezegd - op of omstreeks 22 juni 2020 in werking treden. Na de datum van opening heeft de flexwerker drie weken om de tegemoetkoming aan te vragen.

Wacht hier niet te lang mee!

 

Wat is de TOFA?

De TOFA-regeling biedt een tegemoetkoming gericht op flexibele arbeidskrachten. Flexwerkers zijn door de corona-crisis hard getroffen. Met de tegemoetkoming wordt beoogd om deze groep werknemers financieel te ondersteunen. Flexwerkers kunnen aanspraak maken op de TOFA wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden TOFA

Om in aanmerking te komen geldt een aantal cumulatieve voorwaarden. De TOFA biedt aan flexwerkers de mogelijkheid om het inkomensverlies dat zij door de corona-crisis lijden, op te vangen. De flexwerkers komen in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer zij kunnen aantonen dat zij in februari 2020 tenminste € 400 bruto hebben verdiend. De ratio hierachter is dat het zo makkelijker is voor onder andere studenten en flexwerkers met kleine banen, die afhankelijk zijn van het inkomen, om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand. De tegemoetkoming wordt over de maanden maart, april en mei 2020 achteraf in één grote uitkering voldaan binnen 8 weken nadat het UWV de tegemoetkoming heeft toegekend.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie zal een flexwerker aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. In de eerste plaats zal de flexwerker moeten aantonen dat hij werk zou hebben gehad in de maanden maart, april en mei. Hiervoor moet een flexwerker een inkomen van minstens € 1 aantonen over de maand maart 2020. Wanneer een flexwerker dit kan aantonen, wordt aangenomen dat hij – onder normale omstandigheden – een hoger inkomen zou hebben verdiend. Verder mag het inkomen in de maand maart 2020 niet meer dan 50% zijn geweest van het inkomen over februari 2020.

Tenslotte mag de flexwerker over de maand april niet meer hebben verdiend dan € 550 bruto.

Een flexwerker kan echter geen aanspraak maken op de regeling wanneer over de periode maart – mei 2020 een andere uitkering of tegemoetkoming – denk hierbij aan de ZW, WW of de TOZO (voor zelfstandige ondernemers) – is ontvangen.

Conclusie

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de TOFA? Neem contact op met Pellicaan Advocaten, uw eigen flexspecialist! Wij zijn telefonisch en via de mail doorlopend bereikbaar en staan u graag te woord.