Uitzendbeding tijdens ziekte: geen einde dienstverband!

In de flexbranche is het al jaren gebruikelijk – en partijen weten niet beter dan – dat een overeenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt. Dit is echter niet langer vanzelfsprekend.

Wat is een ‘redelijke vergoeding’ in het kader van de WAADI?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever uitzendkrachten niet langer wil inlenen, maar rechtstreeks in dienst wil nemen. De opdrachtgever ziet zich alsdan vaak geconfronteerd met een (forse) ‘redelijke vergoeding’. Een geschil tussen een uitzendbureau en de opdrachtgever over de vergoeding voor een overgenomen uitzendkracht is recent aan het Gerechtshof voorgelegd.

New notification requirement for foreign workers in the Netherlands

The Dutch authorities have introduced an essential change that will apply to foreign employers posting foreign workers in the Netherlands from 1 March 2020. As of this date, foreign service providers are required to submit a notification with the Dutch social security authorities (SVB) for each foreign worker who will be posted to work in the Netherlands.

Current developments concerning foreign workers who temporarily perform work on Dutch territory

In November 2017, the sub district court ‘settled’ a dispute about compulsory affiliation to a mandatory industry-wide pension fund regarding employees (temporary agency workers) who are temporarily posted to the Netherlands. This judicial decision was – at that time – controversial to the existing case law.

WAB-proof in de flexbranche

Het flexteam van Pellicaan Advocaten heeft recent een nieuwsbrief uitgebracht met als titel 'WAB-proof in de flexbranche'. In deze nieuwsbrief wordt een interessante contractenset aangeboden, geheel WAB- en CAO-proof

Let op: nieuwe inlenersbeloning

Een tijdje geleden berichtten wij u over het feit dat er vanaf 30 december 2019 sprake zal zijn van twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten. Echter, op een paar onderdelen zijn de Cao’s voor Uitzendkrachten reeds per 1 en 2 september 2019 aangepast.