Het belemmeren van ter beschikking gestelde werknemers mag vast en zeker niet (of toch wel)?

Het komt geregeld voor dat een uitzendkracht of een gedetacheerde werknemer rechtstreeks bij een opdrachtgever in dienst wil treden, maar zich alsdan geconfronteerd ziet met een concurrentie- en/of relatiebeding. Hierbij speelt vaak de vraag of het concurrentie- en/of relatiebeding in strijd is met het belemmeringsverbod.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Op 2 juni jl. is de motie over de invoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) door de Tweede Kamer aangenomen. Beoogd is dat de regeling per 22 juni 2020 open wordt gesteld, zodat flexibele arbeidskrachten aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming voor het inkomensverlies dat zij lijden door de corona-crisis.

Reorganiseren voor een vaste prijs!

Het coronavirus laat diepe sporen in de flexbranche na. Bent u voornemens om te reorganiseren en wilt u eens met ons van gedachten wisselen over uw bedrijfsprocessen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Uitzendbeding tijdens ziekte: geen einde dienstverband!

In de flexbranche is het al jaren gebruikelijk – en partijen weten niet beter dan – dat een overeenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt. Dit is echter niet langer vanzelfsprekend.

Wat is een ‘redelijke vergoeding’ in het kader van de WAADI?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever uitzendkrachten niet langer wil inlenen, maar rechtstreeks in dienst wil nemen. De opdrachtgever ziet zich alsdan vaak geconfronteerd met een (forse) ‘redelijke vergoeding’. Een geschil tussen een uitzendbureau en de opdrachtgever over de vergoeding voor een overgenomen uitzendkracht is recent aan het Gerechtshof voorgelegd.

New notification requirement for foreign workers in the Netherlands

The Dutch authorities have introduced an essential change that will apply to foreign employers posting foreign workers in the Netherlands from 1 March 2020. As of this date, foreign service providers are required to submit a notification with the Dutch social security authorities (SVB) for each foreign worker who will be posted to work in the Netherlands.