Ondernemen in de flexbranche

De scherpste kostprijs én werken in overeenstemming met wet- en regelgeving. In samenwerking met Pellicaan Advocaten is dat mogelijk. In dit artikel leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Cyprusroute nog langer houdbaar? Grote kans van niet!

Het komt regelmatig voor dat een buitenlandse vennootschap wordt ‘gebruikt’ om hier of ergens anders in Europa activiteiten te verrichten, om op die manier aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Eén van die voorbeelden is het gebruiken van een Cypriotische vennootschap als ‘werkgever’, aangezien de gedachte dan veelal is dat (onder meer) geen pensioen behoeft te worden afgedragen in Nederland en dat het ook andere voordelen biedt, omdat de Cypriotische premies aanzienlijk lager zijn dan de Nederlandse sociale verzekeringspremies.

Het belemmeren van ter beschikking gestelde werknemers mag vast en zeker niet (of toch wel)?

Het komt geregeld voor dat een uitzendkracht of een gedetacheerde werknemer rechtstreeks bij een opdrachtgever in dienst wil treden, maar zich alsdan geconfronteerd ziet met een concurrentie- en/of relatiebeding. Hierbij speelt vaak de vraag of het concurrentie- en/of relatiebeding in strijd is met het belemmeringsverbod.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Op 2 juni jl. is de motie over de invoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) door de Tweede Kamer aangenomen. Beoogd is dat de regeling per 22 juni 2020 open wordt gesteld, zodat flexibele arbeidskrachten aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming voor het inkomensverlies dat zij lijden door de corona-crisis.

Reorganiseren voor een vaste prijs!

Het coronavirus laat diepe sporen in de flexbranche na. Bent u voornemens om te reorganiseren en wilt u eens met ons van gedachten wisselen over uw bedrijfsprocessen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Uitzendbeding tijdens ziekte: geen einde dienstverband!

In de flexbranche is het al jaren gebruikelijk – en partijen weten niet beter dan – dat een overeenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt. Dit is echter niet langer vanzelfsprekend.