Pensioenfonds StiPP wint rechtszaak over leiding en toezicht bij detachering

Uitzendpensioenfonds StiPP heeft een interessante zaak over leiding en toezicht in de uitzendbranche gepubliceerd op haar website. In de detacheringswereld is de vraag of er sprake is van leiding en toezicht in de zin van art. 7:690 BW (uitzendovereenkomst) belangrijk. Als de opdrachtgever/inlener leiding en toezicht uitoefent dan is er sprake van uitzenden. Het gevolg daarvan kan zijn dat de cao voor Uitzendkrachten moet worden toegepast en dat aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds StiPP verplicht is.

Vers van de pers: ABU-cao algemeen verbindend verklaard!

Na een hele lange periode (vanaf 1 juni 2021) is de ABU-cao vanaf 31 augustus 2022 eindelijk weer eens algemeen verbindend verklaard. Dit betekent uiteraard dat alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de ABU-cao gedurende de periode van algemeen verbindend verklaring moeten naleven. Voor uitzendondernemingen die de ABU-cao in hun uitzendovereenkomsten hebben geïncorporeerd, betekent dit dat zij ook weer gebruik kunnen maken van de afwijkingen van driekwart dwingend recht. De ABU-cao is algemeen verbindend verklaard tot en met 1 januari 2023.

Schijnzelfstandigheid aanpakken: een oneindig dossier?

Op 24 juni heeft het kabinet gereageerd op rapporten over handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst en geïndiceerd welke richting we opgaan met de wet- en regelgeving omtrent zzp’ers. In dit artikel van Jeroen Belderok leest u hier meer over.

Nieuwe Cao voor Uitzendkrachten

Op 17 november jl. is er eindelijk – na ruim een jaar – een akkoord bereikt tussen ABU en FNV/CNV Vakmensen/De Unie voor een nieuwe Cao voor Uitzendkrachten met een looptijd van 17 november 2021 tot 2 januari 2023. Hiermee krijgen de uitzendkrachten onder meer een betere rechtspositie, een betere beloning en een beter pensioen.

Update uitzendbeding tijdens ziekte: toch wel einde dienstverband!

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd inzake het werken met uitzendbedingen, aangezien Gerechtshof Den Haag destijds heeft bepaald dat het uitzendbeding niet geldig is, indien een uitzendkracht zich ziek meldt. Recent heeft Rechtbank Rotterdam echter bepaald dat een beroep op het uitzendbeding tijdens ziekte wel degelijk rechtsgeldig is, indien de opdrachtgever te kennen geeft de opdracht te eindigen.

Uitzending versus aanneming van werk c.q. een overeenkomst van opdracht (‘contracting’)? Onrechtmatige daad door profiteren van onderbetaling uitzendkrachten!

In de praktijk is er regelmatig discussie omtrent de vraag of er sprake is van uitzending of aanneming van werk c.q. een overeenkomst van opdracht (‘contracting’). Het verschil hiertussen is vooral van belang ten aanzien van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (en daarmee uiteraard ten aanzien van de toepasselijke kostprijs).