Arbeidsduurverkorting

Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde beloning als werknemers in dienst van de opdrachtgever, die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. Hieronder valt ook eenzelfde regeling op het gebied van arbeidsduurverkorting ('ADV/ATV').

In de praktijk is dit echter vaak een lastig onderwerp. In dat kader kunnen wij u bijstaan met het inregelen van ADV in uw salarissoftware, zowel in tijd als in geld, alsmede de loonadministratie hieromtrent inrichten en optimaliseren. Op die manier dekt u risico's af en realiseert u (potentieel) een kostenbesparing.