Flex due diligence

Met behulp van een Flex due diligence wordt een onderneming - vooral bij overnames - van A tot Z doorgelicht, om te bepalen of er bepaalde risico's bestaan bij de over te nemen partij.

Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. beschikken over een multidisciplinair team dat zich uitsluitend bezighoudt met ondernemingen in de flexbranche en inmiddels vele Due Diligence trajecten heeft mogen uitvoeren. Wij onderzoeken onder meer de navolgende onderdelen:

 • werkingssfeer en naleving cao's;
 • naleving pensioenreglement bedrijfstakpensioenfondsen;
 • specifieke arbeidsvoorwaarden/verloning uitzendkrachten (onder andere inlenersbeloning en ADV);
 • sectorindeling/premiedifferentiatie en Werkhervattingskas;
 • fiscale regelingen, afdrachtverminderingen en subsidies;
 • werkkostenregeling;
 • transitievergoeding;
 • ziekte;
 • Wet aanpak schijnconstructies;
 • WAADI en WagwEU;
 • zzp'ers.

Wij kunnen voor u een complete Due Diligence uitvoeren, alsmede u begeleiden bij het opstellen van de koop- of verkoopovereenkomst en de release- en/of relainceletters.

Neem voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek gerust contact op met één van onze flex-specialisten.