Pensioen

Voor uitzendondernemingen en uitzendkrachten is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten ('StiPP') is in principe verplicht voor alle werkgevers in de uitzendsector.

Voor bepaalde sectoren geldt er echter een uitzondering. Zo kan het zijn dat een uitzendonderneming die voornamelijk actief is in bijvoorbeeld de bouw, het beroepsgoederenvervoer of de metaalsector verplicht is zich aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds van de betreffende sector.

Pellicaan Advocaten en Mazars kunnen u bijstaan met het (blijven) toepassen van de pensioenregeling van StiPP, in plaats van de pensioenregelingen van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.