Premiekortingen

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen in dienst te houden of in dienst te nemen.

Zo kan uw onderneming wellicht in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel (LKV), wat een tegemoetkoming is voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst houden of in dienst nemen.

Daarnaast is het lage-inkomensvoordeel (LIV) een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Om in aanmerking voor het LIV te komen, dient er aan diverse condities te worden voldaan, waar rekening mee dient te worden gehouden bij de inzet van werknemers. 

Middels het uitvoeren van een zogenaamde 'quickscan' worden de voordelen van LKV en LIV geanalyseerd en worden eventuele kansen op deze gebieden geïnventariseerd. Op die manier kan er wellicht een daling in uw loonkosten worden gerealiseerd!