Factsheets

Voor de meest van toepassing zijnde (inleen)cao's in de uitzendbranche zijn zogenaamde 'factsheets' opgesteld. In deze factsheets worden de basiskenmerken van de (inleen)cao weergegeveen, met vermelding van het minimum cao-loon, zodat u in één oogopslag kunt zien aan welke verplichtingen u dient te voldoen!