Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Als uitlener wilt u claims van uw eigen werknemers voorkomen, maar ook het risico op claims van uw werknemers bij opdrachtgevers (op grond van de Wet aanpak schijnconstructies).

In dat kader kunnen Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. u bijstaan met een onderzoek naar alle risico's op het terrein van (eventuele) loonvorderingen die zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de Wet aanpak schijnconstructies.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over de uitzonderingen op de Wet aanpak schijnstructies, de (on)mogelijkheid om op verzoek persoonsgegevens aan uw opdrachtgever te verstrekken en u begeleiden in het geval van een controle door de opdrachtgever.

Op die manier zijn de risico's op (eventuele) loonvorderingen, zowel bij u als u opdrachtgever, nihil.