ET-regeling

De ET-regeling is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor extra kosten die gemaakt worden omdat zij tijdelijk buiten het land van herkomst werken.

Door het implementeren van de ET-regeling kunt u een verlaging van de kostprijs dan wel een kosteloze verhoging van het cao-loon van buitenlandse uitzendkrachten realiseren!