Verzorging Nederlandse verloning (A1-verklaring)

Naar Nederland gedetacheerde arbeidskrachten c.q. uitzendkrachten brengen een verscheidenheid aan administratie met zich mee.

In dat kader kunnen Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. u bijstaan met het opstart van een Nederlandse loonadministratie voor naar Nederland gedetacheerde arbeidskrachten.

Daarnaast kunnen wij uw onderneming bijstaan met de aanvraag van de (benodigde) documentatie, zoals bijvoorbeeld een A1-verklaring.

Tevens kunnen wij u adviseren omtrent de problematiek omtrent het in- en doorlenen van werknemers met een buitenlandse A1-verklaring.