Modelovereenkomsten

Uitgangspunt is ten alle tijde het werken met de juiste (arbeids)contracten. Daarnaast is het van groot belang om goede afspraken met uw opdrachtgevers te maken, alsmede om eventuele risico's (bijvoorbeeld indien er onjuiste informatie is verstrekt over de inlenersbeloning/loonverhoudingsvoorschrift, arbeidsongevallen, overname uitzendkrachten) zoveel mogelijk contractueel te ondervangen.

In dat kader kunnen Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. u bijstaan met het opstellen en beoordelen van de benodigde (arbeids)contracten, zoals:

  • ABU-modelovereenkomsten (fase A, B en C) en NBBU-modelovereenkomsten (Fase 1, 2, 3 en 4);
  • Uitleenovereenkomsten en algemene voorwaarden; en
  • Huurovereenkomsten en volmachten;
  • Privacy (verwerkingsregister, incidentenregister, privacy statement, verwerkersovereenkomst, etc.).

Daarnaast helpen wij u op een voortvarende en efficiënte wijze bij het implementeren van bovengenoemde dienstverlening, zodat u niet slechts alles goed op papier heeft staan, maar hier ook daadwerkelijk in de praktijk uitvoering aan kunt geven.