Cost of living allowance

Pellicaan Advocaten N.V. en Mazars N.V. kunnen uw organisatie adviseren over de wijze waarop de zogenaamde 'cost of living allowance' (de vergoeding van meerkosten van levensonderhoud van werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaamheden komen verrichten) kan worden vastgesteld en onderbouwd in het kader van de belastingvrije vergoeding van extraterritoriale kosten.

Zonder een dergelijk kostenonderzoek of onderbouwing per betaling is slechts een vast bedrag onbelast te vergoeden, op basis waarvan u mogelijk aanzienlijke besparingen misloopt!