Flexwerkscan

Met behulp van de Flexwerkscan wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre uw onderneming voldoet aan de belangrijkste wettelijke en cao-verplichtingen. Met de Flexwerkscan wordt (onder meer) snel in beeld gebracht of:

  1. u voldoet aan aan uw administratieve verplichtingen;
  2. er verbeterpunten aan te wijzen zijn;
  3. u kansen onbenut laat; en
  4. uw onderneming er goed voorstaat indien er een NEN-controle, dan wel een controle door de SNCU en/of de Inspectie SZW zou plaatsvinden.